Česká republika Česká republika
Zeropill
O nákupu
Kontakt
Venira - logo

Přírodní produkt na odvodnění organizmu

Souhlas se zpracováním osobních údajů - hodnocení nákupu

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů: Společnost TOPADROIT a.s., se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Přemyslovců 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.: B 10930, web: https://zeropill.cz , e-mail: info@zeropill.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen “OU”) budeme na základě vyplněného dotazníku (zaslaného e-mailem) zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa a informace o objednávce (o obsahu nákupního košíku).

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat za účelem hodnocení nákupu či poskytovaných služeb a uveřejnění těchto referencí zcela anonymně na webových portálech s vyhledáváním zboží.

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 230 dnů.

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:

  • portály s nabídkou zboží poskytující informace o spolehlivosti internetových obchodů a hodnocení zákazníků (např. Zboží.cz, Google.com, apod.)
  • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
  • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí je nebudeme moct zpracovávat pro výše uvedené účely.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

  • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@zeropill.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Účinnost souhlasu

Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek se stane účinným kliknutím na tlačítko pro odeslání objednávky.

Zeropill.cz | © 2022